Diploma d'Especialització
en Dinamització d'Espais Comercials Urbans

4a Edició

Requisits d'Admissió

Cal tenir titulació universitària. Tot i així, la Direcció del curs també admetrà persones interessades que no tinguin titulació; en aquest cas, obtindran un certificat d'assistència al curs.

Matrícula

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web de la Fundació UdG.

Preinscripció:  Fins a un mes abans de l'inici del curs.
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 230 € que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
- Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

eventis