Diploma de Postgrau
en Dinamització d'Espais Comercials Urbans

4a Edició
eventis